ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „HITRoute“ – HISTORICAL THEME ROUTE OF NOBLE FAMILIES

U Gradskoj vijećnici Grada Virovitice u četvrtak, dana 15.prosinca 2022.godine, održana je završna konferencija projekta “Cross-border HIstorical Theme Rout of Noble families”. Projekt je prijavila Razvojna agencija VTA, a odobren u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V – A Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020. Nositelj projekta je Grad Virovitica, a projektni partneri su Grad Szentlorinc iz Mađarske i Turistička zajednica grada Virovitice. Ukupna vrijednost projekta je 399.681 eura, pri čemu iznos bespovratnih sredstava iznosi 339.729€, odnosno EU sufinanciranje je 85%. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci odnosno od 1.listopada 2020. godine zaključno sa 31.prosincom 2022.godine.

Unutar provedbenog razdoblja realizirane su sve projektne aktivnosti prema planiranome te su ostvareni svi projektni rezultati i planirani indikatori. Unutar projekta obnovljena dva velika i značajna parka u Virovitici i Szentlorincu. U gradu Virovitici rekonstruiran je Povijesni park i trg ispred crkve Sv.Roka pri čemu je premješten kip svetog Antuna, obnovljena je česma, posađeno je preko 900 ruža, zasađena je tisa, pergola, brojni borovi i čempresi. Mađarski partner je obnovio svoj park Esterhazy u samom centru Szentlorinca, pri čemu je novoizgrađena i u potpunosti obnovljena šetnica, postavljeno je osam informativnih ploči na kojima su predstavljene jedinstvene i prepoznatljive točke turističke rute.

Sveukupno je održano 9 aktivnosti pri čemu je osim navedenoga osmišljena i nova turistička ruta, izrađena je trojezična publikacija o utjecajnim plemićkim obiteljima kao i trojezična knjižica. Sve navedeno uručeno je direktnim i indirektnim sudionicima projekta. Licencirano je 10 turističkih vodiča, izrađena je mobilna trojezična aplikacija projekta s turističkom rutom koju je moguće besplatno preuzeti na Google play aplikaciji pod nazivom „HITRoute“

https://play.google.com/store/apps/details?id=hitroute.eu.hitroute&hl=hr .

Izrađena je i web stranica projekta koja objedinjuje planirano i ostvareno uz brojne poveznice, slike i popratne materijale koji sadržavaju sve elemente vidljivosti projekta i Programa.  Promotivni video turističke rute koji će biti reproduciran na lokalnim televizijskim postajama 30 puta u trajanju od 30 sekundi.

Svi projektni partneri zadovoljni su provedenim projektnom i zajedničkom suradnjom te planiraju novi projektni prijedlog i provedbu unutar poziva Programa.

“Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Virovitice i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”