U tijeku radovi na rekonstrukciji Povijesnog vrta i trga ispred crkve sv. Roka u Virovitici

Započela je rekonstrukcija Povijesnog vrta i trga ispred crkve sv. Roka u Virovitici, jedna od glavnih aktivnosti projekta „HITRoute –  Cross–border HIstorical Theme Route of Noble families“ u okviru Interreg V-A programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020.  Radove na rekonstrukciji izvode zajednica ponuditelja  Atika d.o.o. i Flora VTC d.o.o.

Projekt je izradila Razvojna agencija VTA,  nositelj projekta je Grad Virovitica, a partneri su Grad Szentlorinc iz Mađarske i Turistička zajednica grada Virovitice. Vrijednost projekta je 399.681,37 eura, sufinanciranje Europske unije iznosi 85 posto, odnosno 339.729,14 eura. Razdoblje provedbe projekta je 20 mjeseci (01.10.2020. do 31.05.2022. godine).

Glavni cilj projekta je razvoj turizma Mađarsko-Hrvatskog prekograničnog područja kroz izradu jedinstvene i prepoznatljive turističke rute kroz Hrvatsku i Mađarsku. Ideja projekta je povećanje broja posjetitelja i turista na prekograničnom prodručju koje je bogato poviješću, arhitekturom i kulturom, što će imati pozitivan utjecaj na turizam i gospodarstvo prekograničnog područja.

Tijekom 20 mjeseci koliko traje projekt, održat će se 9 aktivnosti na području Hrvatske i Mađarske, nakon kojih će Virovitica biti bogatija za novi rekonsturirani Povijesni vrt i trg ispred crkve sv. Roka u Virovitici,  plemićku turističku rutu te educirane i licencirane turističe vodiče. U okviru ovog projekta, vidljivi elementi projekta su: Jedinstvena i prepoznatljiva turistička ruta – ruta kulturne, povijesne i arhitektonske znamenitosti od Virovitice do Szentlorinc-a; Rekonstruirana 2 povijesna vrta u Virovitici i Szentlorinc-u; Trojezična publikacija –utjecajne plemićke obitelji u prekograničnom području; Licencirano 10 turističkih vodiča; Mobilna aplikacija projekta s turističkom rutom; Promotivni video turističke rute; Web stranica projekta s turističkom rutom; Trojezična knjižica – gdje će se predstaviti sve točke povijesne turističke rute te Povijesni festival u Virovitici i Szentlorinc-u.

“Sadržaj je isključiva odgovornost Grada Virovitice i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”